Jedná sa o typické príznaky, s ktorými sa môže vodič stretnúť pri poruche alebo v dôsledku opotrebenia bŕzd. V zozname sú uvedené body, ktorým je nutné venovať pozornosť. Poznámka: niektoré z týchto príznakov môžu byť vyvolané aj závadou v systéme pruženia, v dielni je však nutné preveriť oboje.

Vibrácie volantu

O ČO SA JEDNÁ?

Volant sa pri brzdení chveje. Volant počas jazdy vozidla vibruje.

PREČO K TOMU DOCHÁDZA

Vibrácie môžu byť spôsobené chvením bŕzd - brzdy sa pri kontakte obloženia s kotúčom rozvibrujú.

 • Kotúč môže mať po svojom obvode rôznu hrúbku.
 • Kotúče sa môžu v dôsledku prehriatia deformovať.

POSTUP OPRAVY

Pri tomto kolísaní hrúbky kotúča je nutné hrúbku skontrolovať po celom obvode. V prípade, že kotúč má rôzne hrúbky, je nutné vymeniť oba kotúče na náprave. Poznámka: samotná výmena kotúčov nepostačuje - súčasne je nutné vymeniť brzdové doštičky, aby bol zaistený maximálny brzdný výkon.

Hlučnosť bŕzd

O ČO SA JEDNÁ?

Obvykle sa jedná o prenikavý škripot alebo hluk ako pri brúsení.

PREČO K TOMU DOCHÁDZA

 • Brzdové doštičky sa môžu opotrebovať tak, že nosné dosky začnú obrusovať kotúč alebo sa začne obrusovať indikátor opotrebenia doštičiek.
 • Protihluková podložka (ktorá pokrýva nosnú dosku brzdovej doštičky) pravdepodobne chýba alebo je poškodená.
 • Strmeň viazne alebo sa zasekáva.

POSTUP OPRAVY

 • Vymeňte brzdové doštičky (a kotúče, ak sú poškodené).
 • Vykonajte opravu strmeňa.

TIAHNUTIE K STRANE POČAS BRZDENIA

O ČO SA JEDNÁ?

Pri zošliapnutí brzdy je zrejmé, že vozidlo ťahá doľava alebo doprava. Poznámka: to sa líši od vplyvu nesprávnej geometrie kolies, kedy vozidlo za jazdy vždy ťahá na rovnakú stranu.

PREČO K TOMU DOCHÁDZA

 • Brzdové doštičky boli na jednej strane znečistené olejom alebo mazivom a tým stratili brzdnú úcinnosť.
 • Strmeň môže viaznuť alebo sa zasekávať - brzdové doštičky na tejto strane nezabezpečujú dostatočný brzdný účinok.

POSTUP OPRAVY

 • Brzdové doštičky skontrolujte a prípadne ich vymeňte (vždy vymeňte obidve strany)
 • Overte voľný chod strmeňa a v prípade potreby vykonajte jeho opravu.

DLHÝ ZDVIH / ŠPONGIOVÝ ODPOR PEDÁLU

O ČO SA JEDNÁ?

Jedná sa o pocit, keď pre dosiahnutie žiadaného spomalenie musíte pedál pomerne výrazne zošliapnuť, ALEBO pedál po zošliapnutí vykazuje doslova špongiový tj. mäkší odpor ako obvykle.

PREČO K TOMU DOCHÁDZA

 • Ak je vozidlo vybavené bubnovými brzdami, brzdové čeľuste sú nesprávne nastavené.
 • Brzdová kvapalina - v systéme je prítomný vzduch, kvapalina uniká alebo je v zlom stave.
 • Snímač rozloženie zaťaženia náprav alebo regulátor (ventil) brzdového tlaku sa zasekol.
 • Brzdové hadice sú netesné alebo bobtnajú.

POSTUP OPRAVY

 • Nastavte brzdové čeľuste.
 • Skontrolujte kvalitu brzdovej kvapaliny, systém odvzdušnite; v prípade potreby vymeňte brzdovú kvapalinu.
 • Skontrolujte tesnosť hlavného brzdového valca a brzdových valcov kolies a prípadne ich vymeňte.
 • Skontrolujte stav brzdových hadíc, či nevykazujú netesnosť alebo "napúčanie", v prípade závad vykonajte výmenu.

Tuhý pedál

O ČO SA JEDNÁ?

Pri zošliapnutí brzdového pedálu je zrejmá veľmi malá "vôľa" v pedáli. Zošliapnutie je doslova tuhé.

PREČO K TOMU DOCHÁDZA

 • Brzdové doštičky sú "sklovité"; trecí materiál stratil brzdné vlastnosti a nie je schopný zvládať požiadavky brzdenia.
 • Strmeň je zaseknutý, pritláča doštičky k brzdovému kotúču.
 • Posilňovač bŕzd netesní alebo vplyvom zlého prívodu podtlaku vyvíja nízku silu pôsobiacu v brzdovom systéme.

POSTUP OPRAVY

 • Skontrolujte povrch doštičiek, či nie je sklovitý alebo inak poškodený, prípadne doštičky vymeňte.
 • Vykonajte opravu strmeňa.
 • Skontrolujte posilňovač bŕzd a prípadne ho vymeňte alebo opravte.

Vydření povrchu kotouče

O ČO SA JEDNÁ?

Pri prvom zošliapnutí pedálu brzdy (obvykle po tom, čo bolo vozidlo odstavené) dochádza k jeho brúseniu.

PREČO K TOMU DOCHÁDZA

Brzdový kotúč obvykle koroduje v zime na solí posyp ných cestách alebo v prímorských oblastiach. Kov v materiáli doštičky skoroduje a priľne ku kotúču - odstraňovanie korózie z kotúča je sprevádzané zvukom ako od drôtenej kefy.

POSTUP OPRAVY

Korózia sa z kotúča zvyčajne odstráni po niekoľkonásobnom miernom zošliapnutí brzdy. Ak je korózie rozsiahla, je nutné vymeniť brzdovej doštičky a kotúče.

Opýtajte sa odborníkov z Auto Kelly
Ako vám môžeme pomôcť?

Koncept Auto Kelly Autoservis

Združenie nezávislých autoservisov, s viac ako 60 členmi po celej Slovenskej republike, ponúka zákazníkom kvalitnú alternatívu k autorizovaným autoservisom, bez akéhokoľvek kompromisu v kvalite dielov alebo úrovni poskytnutých služieb.
Náhradné diely potrebné k oprave vozidla sú do Auto Kelly Autoservisov vozené niekoľkokrát denne, zákazník tak u nás nemusí na opravené vozidlo dlho čakať!